Zastosowanie nawozów

Istnieje kilka rodzajów nawozów, różniących się od siebie pod względem składu i sposobu ich stosowania. Najczęściej spotyka się nawozy mineralne, azotowe, fosforowe, potasowe i nawozy wieloskładnikowe. Warto więc wiedzieć jak i kiedy ich używać, by przez przypadek nie zaszkodzić sobie oraz swoim uprawom.

W nawozach mineralnych znajdują się oczywiście składniki mineralne (jeden lub kilka). Przed ich zastosowaniem należy zawsze zapoznać się z wytycznymi, podanymi na opakowaniu i przestrzegać zalecanych dawek preparatu.

Podczas stosowania nawozów mineralnych warto zachować szczególną ostrożność i odpowiednio zabezpieczyć skórę przed kontaktem z drażniącymi substancjami. Nawozy azotowe, takie jak saletra amonowa, mocznik czy saletrzak, stosuje się w okresie wiosennym. Trzeba pamiętać, by nie używać ich jesienią, gdyż wówczas azot może być wypłukiwany do dalszych warstw gleby, skąd też następnie trafi do atmosfery.

Azot sprawdza się w przypadkach ziem zasadowych oraz świeżo zwapnowanych, jednak przydaje się również na glebach piaszczystych, które słabo wiążą składniki pokarmowe. Jeśli natomiast chodzi o nawozy fosforowe, to ich zastosowanie należy podzielić na dwa razy.

Nawozy te należą bowiem do słabo przemieszczających się w głąb warstw gleby, a przy tym są również niewymywane. Dobrze więc stosować je po raz pierwszy w okresie jesiennym, a następnie na wiosnę. Nawożenie fosforem należy wykonywać w odstępach co trzy lub cztery lata.

Warto również wspomnieć o nawozach potasowych, które są pomocne zwłaszcza na ciężkich ziemiach. Nawozy potasowe używa się w okresie jesiennym.

 

https://www.ziemovit.pl/kalendarz/listopad