Nawozy na pszenżyto

Pszenżyto ozime to zboże, wymagające dużej ilości nawodnienia, zwłaszcza na lżejszych glebach. W zależności od odmiany, pszenżyto różnie znosi zimno, jednak zazwyczaj bardzo dobrze zimuje. Pszenżyto jest wrażliwe na wszelkie zmiany pogodowe i lubi równoległe, a przy tym umiarkowane opady. Podczas zbioru słomy w systemie uprawy „zboże po zbożu”, warto używać nawozów kompleksowych o szerszym stosunku fosforu do potasu (P:K). Jeśli natomiast słoma jest przyorywana podczas stosowania metody „zboże po zbożu”, należy wówczas stosować nawóz kompleksowy, zawierający węższy stosunek fosforu do potasu. Nawożenie azotem zaleca się wczesną wiosną, kiedy to rozpoczyna się wegetacja pszenżyta. Trzeba wiedzieć, że zboża najwięcej azotu (ponad 70%), pobierają od fazy krzewienia do fazy rozpoczęcia koszenia. Nawozy azotowe stosuje się doglebowo, 2-3 razy do roku.

Jednorazowo nie powinno się przekraczać 60 kg/ha azotu. Pszenżyto ozime najlepiej jest nawozić wiosną w ilości 22-26 kg na każdą tonę ziarna. Wówczas warto też zastosować azot w dwóch terminach, tak, by każda jego dawka wyniosła do 80-90 kg/ha. Pszenżyto ozime najlepiej jest nawozić po raz pierwszy wraz z chwilą rozpoczęcia wiosennej wegetacji – od 30 kg N/ha, jednak jeśli zboże jest gęste, ciemnozielone i rozkrzewione, do 60 kg N/ha. Kolejny termin nawożenia azotem powinien się odbyć na początku strzelania w źdźbło (40-60 kg/ha azotu). Ostatni termin nawożenia warto natomiast zaplanować na początku kłoszenia. Zastosowanie się do trzech terminów podawania azotu pozwoli zwiększyć plon oraz poziom białka w ziarnach.