Jakie preparaty likwidują chwasty w zbożu ozimym?

Chwasty to jedno z największych utrapień rolników. Największe spustoszenie mogą one wyrządzić zwłaszcza w zbożach ozimych, gdyż tam ryzyko zachwaszczenia okazuje się najwyższe. Dzieje się tak, ponieważ szkodliwe rośliny pojawiają się tam i jesienią, i zimą. Najbardziej zagrożone okazują się pszenżyto i pszenica – mają bardzo powolny wzrost na samym początku, przez co nie potrafią odpowiednio konkurować z atakującymi je, szybciej się rozwijającymi chwastami.

Problem pojawia się też w przypadku nawożenia pszenicy ozimej, która ma bardzo wysokie wymagania glebowe i potrzebuje dużej ilości azotu (większość chwastów chętnie pleni się właśnie na ziemiach, bogatych w azot). Aby podjąć skuteczną walkę z chwastami na polach zbóż ozimych, trzeba należy zastosować preparat chwastobójczy Chwastox. W pszenicy ozimej warto rozpocząć oprysk już w okresie wegetacji roślin, by zlikwidować wyczyniec polny, miotłę zbożową oraz perz.

Trzeba też wiedzieć, że niektóre preparaty można używać tylko w połączeniu z herbicydami sulfonylomocznikowymi. Jest to świetny sposób na likwidację chwastów dwuliściennych.