Czy chwasty są zawsze szkodliwe dla zboża?

Chwasty to rośliny, które rolnicy starają się jak najskuteczniej tępić, ponieważ szkodzą uprawianym gatunkom zboża. Ich negatywny wpływ na rośliny uprawne objawia się na wiele różnych sposobów – z jednej strony mogą zabierać im składniki pokarmowe, zawarte w glebie, z drugiej natomiast utrudniać dostęp do wody czy słońca. Mimo wszystko, przyglądając się specyfice chwastów, można dostrzec pewne cechy, które dałoby się poczytać za ich zalety.

Występowanie roślin, uważanych skądinąd za groźne szkodniki, wskazuje na określony gatunek gleby. Za ich pomocą można także określać fenologiczne pory roku. Pozytywną rolę chwastów podkreśla także fakt, że niektóre z ich gatunków wytwarzają substancję chemiczną, która stymuluje kiełkowanie pewnej części roślin uprawnych.

Chwasty mogą także wzbogacić biologiczne glebę, poprzez wydzielanie substancji, jakimi żywią się żyjące w niej mikroorganizmy. W pewnym sensie wpływają one też na zróżnicowanie oraz ilość występowania owadów, wśród których znajdą się również te, zwalczające naturalne szkodniki zboża, uprawianego na danym terenie. Rośliny te hamują także wymywanie z gleby substancji pokarmowych, a gdy dochodzi do ich rozkładu, zostaje uzupełniona warstwa próchnicy w ziemi.

Jeśli się je zbierze, mogą się natomiast nadać do wytwarzania ekologicznych nawozów. Nie należy też w żadnym wypadku zapominać o tym, że niektóre z roślin, znajdujących się wśród chwastów, są szeroko wykorzystywane w lecznictwie. Można je więc zbierać i wykorzystywać w celach medycznych czy wystawiać na sprzedaż.