Chwasty wrażliwe – gatunki

Chwasty pojawiające się zarówno na polach uprawnych, jak i w przydomowych ogrodach, można podzielić na różne grupy ze względu na to, czy trudno je zwalczyć, czy też wykazują dużą odporność na środki, mające je niszczyć. Najprościej jest sobie poradzić z tak zwanymi chwastami wrażliwymi. Mimo że często występują w większych skupiskach, stosunkowo łatwo je zwalczyć. Jednym z często występujących chwastów jest maruna bezwonna. Czasem używa się także wobec niej nazwy „maruna nadmorska”, ponieważ wiele osób zakłada, że pochodzi ona z nadmorskiej okolicy. Jest to roślina jara, wieloletnia albo jednoroczna. Zwykle kiełkuje na początku wiosny oraz jesieni. Maruna bardzo lubi miejsca o dużym zawilgoceniu – najlepiej więc będzie się czuła w sąsiedztwie rzek lub innych zbiorników wodnych. Występuje przeważnie na glebach piaszczystych i gliniastych.

Pojawia się ona w zbożach, jednak najwięcej problemów przysparza w nasiennych plantacjach traw. Chwast ten prowadzi do szybkiego wyjałowienia gleby, spowodowanego masowym pobieraniem z niej zmagazynowanej wody oraz składników mineralnych. Do chwastów wrażliwych zalicza się również bodziszek drobny. Jest to roślina jara, która wzrasta w niedużych kępkach. Pojawia się już wczesną wiosną, a jej kwitnienie przypada na maj. Zwykle można ją spotkać na nizinach, ponieważ w wyższych partiach raczej nie występuje. Dobrze rozwija się w glebach o dużej zawartości wapna oraz próchnicy. Nadmierne rozprzestrzenienie się bodziszka może spowodować niedostatki azotu oraz innych składników mineralnych, które roślina ta pobiera w dużej ilości z ziemi.

Kolejnym chwastem wrażliwym jest ostrożeń polny. To roślina wieloletnia, dwupienna. Dzięki swojemu doskonale rozwiniętemu systemowi korzeniowemu oraz kłączom potrafi bez problemu przetrwać zimę, by wyrosnąć na nowo już w okresie przedwiośnia. Można na niego trafić na terenie całej Polski. Występuje w glebach gliniastych albo piaszczystych – ważne, by miały one dużą warstwę próchniczą oraz wysoką zawartość azotu. Jako szkodnik, niestety może zagościć praktycznie w każdej uprawie. Z łatwością hamuje rozwój roślin uprawnych poprzez odbieranie składników mineralnych oraz wody, zabierając im światło, a co więcej uszkadzając ich korzenie oraz bulwy. Skutecznym rozwiązaniem wszystkich problemów z chwastami jest zastosowanie uniwersalnego środka chwastobójczego Agrosar360.